PRAVIDLA

1) Nominovat kandidáta nebo i více než jednoho kandidáta může kdokoli, a to v listině na Ajmovce, volnou formou SMS nebo odesláním z elektronického formuláře v záhlaví. K nominaci stačí jméno a příjmení kandidáta a totéž u nominátora a managerky.

2) Kandidovat může kdokoli žijící nebo působící v Roztokách, bez ohledu na příslušnost k druhu homo sapiens. Nikoho nelze ke kandidatuře nutit a jediným titulem, který může vítězný kandidát získat je ROZTOKING 2006, bez ohledu na pohlaví vítěze.

3) Každý nominovaný kandidát získává automaticky svůj vlastní hlas.

4) Managerkou může být kdokoli, bez ohledu na pohlaví. Není možné být managerkou více než jednoho kandidáta.

5) Volit může kdokoli žijící nebo působící v Roztokách s důvodným podezřením na příslušnost k druhu homo sapiens, a to některým ze způsobů, uvedených v bodu 1). Každý volič má pouze jeden hlas. Při zjištění dvojí volby je platný hlas udělený později.

6) Ve finále je poslední možnost odevzdání, přemístění nebo odejmutí hlasu. Finalisté se předvedou v několika povinných úkolech a jedné volné exhibici. Poté bude vyhlášen definitivní ROZTOKING 2006.

7) Vítěz získá pozitivní předsmrtnou masku, ostatní finalisté negativní.

Jan Richter - pořád datel