Nesrozumitelnost inzerátu je trochu záměrná, má zapůsobit na fantazii. O to jasnější budou pravidla, která z udivené fantazie kolektivně vzniknou. Jako autor pouhého prvotního nápadu chci zůstat na pozadí a být radši jen solidním administrátorem.

Je zřejmé, že jde o hledání nového společenského formátu. Je vyhlášen v dosud elastickém stavu a může připomínat mnohé, od vlčnovské Jízdy králů, přes posvícení, Největšího Čecha, reality show, až po experiment s přímou demokracií.
Při svém líhnutí má však přece jen několik mezí:
1) Lokalitu
2) Kalendář
3) Rozsah
4) Administrativu

1)
Roztoking proběhne od začátku do konce v Roztokách a jeho finále bude na Ajmovce.

2)
Vyhlašovací fáze začala 28.srpna 2006 podáním řádkového inzerátu do Odrazu. Od tohoto data probíhá i nominace. Vyhlašovací fáze se uzavírá 9.září distribucí Odrazu, nominace pokračuje. Kdekoli bude od 9.září akce vyhlášena, nesmí to být v rozporu se zněním inzerátu.
Nominace končí 22.září fixací pravidel a ověřením nominací podaných do té doby. Dodatečné nominace jsou přijímány jen do počtu 50 kandidátů.
Primární žebříček se uzavírá v den distribuce říjnového čísla Odrazu jmenováním pěti účastníků finále.
Finále začíná na Ajmovce v pátek 20.října v 19 hodin.

3)
Nominován může být neomezený počet kandidátů, a v primární volbě je nominace platná, pokud se sám kandidát z nominace nestáhne.
Přijatelnost kandidáta je dána dalšími pravidly.
Do finále postupuje 5 nejvýše umístěných kandidátů z primární volby. Při odstoupení je náhradníkem nejbližší níže umístěný.

4)
Usurpuji funkci hlavního administrátora.
Průběh příprav, vývoj pravidel, nominace a hlasování zveřejňuji ve shodném znění na Ajmovce a na webu showman.borec.cz . Osobně administruji na Ajmovce od 25.září až do finále každý všední den od 16 do 17 hodin.

Jan Richter - pořád datel